แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน

แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน

ในปัจจุบันเรากำลังพบกับ พิษเศรษฐกิจ ที่โดนกระทบจากโควิด-19 ซึ่งหลาย ๆ คนก็เซไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะวัยทำงาน หรือคนที่พึ่งเริ่มทำงาน ที่อาจจะพบปัญหา หางานยาก และได้ผลตอบแทนน้อย หลายคนอาจจะอยากมีความมั่นคั่งทางการเงิน เพื่อที่เราจะได้มีความมั่นคงในอนาคต  ซึ่งเราสามารถวางแผนการเงินของเราเพื่อความมั่นคั่ง และมั่นคงได้โดย แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน คำแนะนำด้านการเงินดี ๆ ที่เหมาะกับวัยทำงานที่อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายแบบมั่นคง

แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน

การบริหารจัดการความมั่งคั่งเพื่อฐานะที่มั่นคง หรือ Wealth Management หมายถึง เป็นการจัดการ วางแผนการเงิน ของขนาดสินทรัพย์สุทธิของตนเอง ซึ่งมาจากสินทรัพย์รวมของตนหักออกด้วยหนี้สินของตน การที่เรารู้จักการวางแผนทางการเงินนั้น ก็จะสามารถมีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ ซี่งมีคำแนะนำในการจัดการ ดูแล วางแผนการเงิน ง่าย  ๆ 6 วิธีดังนี้

1. สำรวจตัวเองก่อนวางแผนทางการเงิน

สำหรับผู้ที่อยากเริ่มสร้างความมั่งคั่งแบบมั่นคงให้กับตนเองนั้น สิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรก ก่อนที่เราจะวางแผนการเงินของเราได้ นั่นก็คือ สำรวจตัวเองก่อนวางแผนทางการเงิน เราจะต้องสำรวจตนเองก่อนว่า เรามีสินทรัพย์เท่าไร มีหนี้สินเท่าไร มีกระแสเงินสดต่อเดือนเท่าไร สินทรัพย์ที่เรามีนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มตามกาลเวลา หรือเป็นสินทรัพย์ที่ด้อยมูลค่าตามกาลเวลา หนี้สินที่เรามีมากกว่าสินทรัพย์หรือไม่ มากเกินกว่ากำลังจ่ายของเราหรือเปล่า เมื่อเราสำรวจตัวเองแล้วนั้น สิ่งที่เราจะต้องพบเลยก็คือ เงินเก็บ ที่เราควรจะต้องมีซึ่งก็อยู่ที่แต่ละบุคคลว่ามีเงินเก็บจำนวนเท่าใด

แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน - สำรวจตัวเองก่อนวางแผนทางการเงิน

2. คำนวณกระแสเงินสดของเรา

การสำรวจตัวเอง เป็นสิ่งแรกที่เราควรใส่ใจให้ละเอียด และเมื่อเราทำขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วนั้น สิ่งที่เราควรทำเป็นอันดับต่อมาเลยก็ คือ ลองคำนวณกระแสเงินสดในแต่ละเดือนของเรา กระแสเงินสดที่นำมาคำนวณ ต้องเป็นตัวเลขที่เกิดจากการนำรายได้หักออกด้วยรายจ่ายทั้งหมด เป็นกระแสเงินสดเหลือเก็บ ซึ่งเราต้องลองคำนวณเงินเก็บของเราในแต่ละเดือนว่า เราสามารถเก็บได้ปีละเท่าไหร่ ควรเป็นเงินเก็บที่มีความสม่ำเสมอในแต่ละเดือนด้วย

ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคง - คำนวณกระแสเงินสดของเรา

3. จดบันทึกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

หลังจากที่เรารู้ผลลัพธ์ทุกอย่างเกี่ยวกับกระแสการใช้เงินของเราแล้วนั้น สิ่งที่เราควรทำ และควรทำเป็นยประจำ นั่นก็คือ จดบันทึกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น  เราจำเป็นต้องจดบันทึกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในปัจจุบัน และอนาคตของเราออกมา เช่น ค่าบ้าน ค่าประกันชีวิต ค่าเทอมลูกในอนาคต ค่าเดินทางท่องเที่ยว การจดบันทึกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต จะทำให้เราต้องวางแผนล่วงหน้าเก็บเงินสะสมได้ทัน และไม่เกิดปัญหาหมุนเงินไม่ทัน ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้เรามีหนี้ได้ ดังนั้นควรจดจดบันทึกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย คล้าย ๆ กับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน

แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน - จดบันทึกค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

4. การจำลองแผนการลงทุน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก สำหรับคนที่อยากจะลงทุน และมีความั่นคงทางการเงินในระยะยาว แนะนำว่าควรศึกษาขั้นตอนนี้เป็นพิเศษ นั่นคือ การจำลองแผนการลงทุน หลังจากที่เราทำการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์การใช้เงินแล้วนั้น เราก็จะรู้เกี่ยวกับ “เงินเหลือเก็บ” ได้อย่างชัดเจน ต่อไปก็ต้องมาวางแผนลงทุน ทำเงินเหลือเก็บให้งอกเงย โดยแผนการลงทุน มีดังต่อไปนี้

นำเงินไปฝากประจำ ผลตอบแทนที่คาดหวัง 2-3%

นำเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ผลตอบแทนที่คาดหวัง 3-5%

นำเงินไปซื้อกองทุนรวม ผลตอบแทนที่คาดหวัง 5-10%

นำเงินไปลงทุนในหุ้น ผลตอบแทนที่คาดหวัง 10-15%

ซึ่งเราต้องใส่ใจในการศึกษา และหาข้อมูลในการการจำลองแผนการลงทุนมาก ๆ เพื่อลดความเสี่ยง และเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มากขึ้น

แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน - การจำลองแผนการลงทุน

5. จัดพอร์ตการลงทุนเพื่ออนาคต

จัดพอร์ตการลงทุนเพื่ออนาคต ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องจัดการ วางแผนการเงินของเราในอนาคตให้เป็นอย่างดี เมื่อเราจำลองการลงทุนไปแล้วนั้น จะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถลงทุนและรับผลตอบแทนได้ตั้งแต่ 2 – 15% ต่อปี ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ หน้าที่ของเราก็คือ การแบ่งเงินเหลือเก็บมาลงทุน โดยการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่ออนาคตนั้น จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ครับ หากเราอายุยังน้อย และรับความเสี่ยงได้สูง ก็ควรนำเงินไปลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่มากหน่อย แต่ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ ก็ควรนำเงินไปฝากประจำ หรือซื้อพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน วิธีการที่แน่นอน ก็คือ เราต้องมี “วินัย” ในการออม การลงทุนระยะยาว หากเราสามารถลงทุน และทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ในช่วง 5 – 10% ต่อปี เราจะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตได้ 1 เท่าตัว ภายในระยะเวลา 5 – 7 ปี ซึ่งจะทำให้เรานั้นมีความมั่นคงทางด้านการเงิน และมีความมั่นคั่งเพิ่มอีกด้วย

ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคง - จัดพอร์ตการลงทุนเพื่ออนาคต

6. อย่าก่อหนี้บริโภค

การเป็นหนี้ เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเมื่อเราจะวางแผนการเงินในอนาคต เพราะจะทำให้เราต้องมาหักลบกลบหนี้กันอยู่สักพัก การไม่ก่อหนี้ จึงเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งกลุ่มของหนี้บริโภค เช่น หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เหล่านี้ล้วนแต่เป็นหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยระดับ 18 – 28% ซึ่งสูงมาก ซึ่งใครที่เป็นหนี้นั้นอาจจะทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิม ทั้งนี้ เราสามารถมีหรือพกบัตรเครดิตไว้แทนการพกพาเงินสดได้ แต่ใช้เท่าไหร่ ก็จ่ายคืนไปเต็มจำนวน ไม่จ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายคืนบางส่วน หรือถ้าไม่มั่นใจว่าจะจ่ายคืนได้นั้น ก็ควรเก็บเงินสดซื้อเองเลยจะดีกว่า ถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นหนี้ ซึ่งการเป็นหนี้นั้น ทำให้เราวงางแผนการเงินในแต่ละเดือนลำบากขึ้น ดังนั้น ใครที่อยากวางแผนการเงินแบบมีประสิทธิภาพก็ช่วยลดการช้อปบัตรเครดิตลงสักนิด

ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคง - อย่าก่อหนี้บริโภค

การวางแผนการเงินล้วน เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ โดยเฉพาะในวัยทำงานที่อยากจะสร้างความมั่นคั่งแบบมั่นคงให้กับตนเองนั้นควรเริ่มวางแผนการเงิน สำรวจการใช้จ่าย จำบันทึกการใช้จ่าย และจำลองการลงทุนได้แล้ว เพราะถ้าเราเริ่มเร็วเราก็จะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกขั้นตอนที่เรากล่าวมาต้องใช้วินัยในการทำ โดยทำอย่างสม่ำเสมอ แนะนำ 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินแบบมั่นคงสำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงาน ล้วนแต่เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่าย และเข้าใจง่าย สำหรับคนที่พึ่งเริ่มทำงานนั้นยิ่งสามารถวางแผนการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่โควิด-19 ระบาดเป็นอย่างหนักนั้น นอกจากจะต้องดูแลตัวเองแล้วนั้น ทุกคนก็ควรจะวางแผนการเงินเงินด้วย 5 แนวทางบริหารจัดการเงินในช่วงวิกฤติโควิด-19 ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เรารู้จักวิธีวางแผนการเงินในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

และสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะฝากเงินเพื่อออมไว้ใช้ในอาคต และสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกการเปิดบัชชีแบบใด รู้จักประเภทบัญชีเงินฝาก เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับตัวเอง ก็สามารถช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี